Ettevõttest

Osaühing Lapsehoiuteenused on loodud aastal 2006 esimese ettevõttena Viljandis, kes pakub põhitegevusalana lapsehoiuteenust. Alates 2014. aastast kuulub Lapsehoidjate Kutseliitu.
Teenust pakutakse peamiselt kahel viisil: lapsehoid väljaspool (näiteks lapse kodus) ja lapsehoid alternatiivses lasteaias. Mõlemat toetab kohalik omavalitsus.
Meie visiooniks on kvaliteetse lapsehoiuteenuse arendamine, pakkudes lastele riiklike lasteaedadega võrdset kasvatust ja õpet.

Ettevõtte eesmärgiks on toetada lapse individuaalset arengut ja seeläbi tagada tema parem valmisolek suuremasse lastegruppi (nt kooli) minekuks. See toimub lapsest lähtuvalt sageli omakorda kahes etapis:

  • Koduteenusel viibiv laps harjub esmalt võõra hoidjaga ning suureneb tema valmisolek rühma minekuks;
  • Päevatoateenusel viibiv laps harjub võõra hoidja, teiste laste ja päevakavaga ning läbi lapse igakülgse arendamise ja kogemusõppe suureneb tema valmisolek kooliminekuks.

Meie eeliseks on väike rühm ja paindlikkus. Pakume vajadusel kombineeritud teenust, milles sisaldub nii kodu- kui rühmateenus. Meie hoius käimine on nauditav kogu perele.OÜ Lapsehoiuteenused * Reg. nr 11318389 Valuoja pst 7 Viljandi | Tel: 524 2998 (juhataja) | E-mail: info@kukeraadsik.ee