Juhtimine ja struktuur

OÜ Lapsehoiuteenused (inglise keeles Nanny Services Company) juhtimine

 

Osaühingu juhatus

Irina Kalso, juhatuse liige

Väikelaste päevahoid Kukeräädsik

Irina Kalso, juhataja

 

OÜ Lapsehoiuteenused struktuur

 

Väikelaste päevahoid Kukeräädsik

Koht organisatsioonis: juhatuse liikme vastutusala
Juht: Kukeräädsiku juhataja
Eesmärk: Kukeräädsikus osutatava, koduse ja kombineeritud lapsehoiuteenuse korraldamine ja arendamine.
Kirjeldus: Päevahoiu ülesandeks on pidevalt parandada lapsehoiuteenuse kvaliteeti ja mainet Eestis -  väikelaste isikupära ja individuaalseid vajadusi arvestades luua sobiv arengu- ja kasvukeskkond; professionaalse ja kvalifikatsiooni hoidvate lapsehoidjate töö tulemusena pakkuda väikeses grupis kasvatust ja õpet lapse varajases eas; oma tegevuses lähtuda lapsehoiuteenust reguleerivatest õigusaktidest.

 

Väikelaste tegevustund Rütm ja Pill

Koht organisatsioonis: juhatuse liikme vastutusala
Juht: Kukeräädsiku juhataja
Eesmärk: Kukeräädsikus osutatava väikelaste huvitegevuse korraldamine ja arendamine.
Kirjeldus: Huvitegevuse ülesandeks on arendada rühmas käiva lapse rütmitaju ja muusikalist kuulmist, kasvatamaks harmoonilist ja tasakaalukat inimest; oma tegevuses panustada ka koduste laste kaasamisse väljastpoolt.OÜ Lapsehoiuteenused * Reg. nr 11318389 Valuoja pst 7 Viljandi | Tel: 524 2998 (juhataja) | E-mail: info@kukeraadsik.ee