Kukeräädsik ehk alternatiivne lasteaed

Igal suvel saadetakse päevatoast lasteaedadesse mitu last ja igal sügisel saab päevatuba juurde mitu uut pisikest sõpra. 2007. aastal töötas meie sõim viiekohalisena, 2011. aastal kümnekohalisena. Sel ajal sobis meie sõim kõige paremini 1-3 aastastele lastele. 2015. aastast alates on meil kaks rühma, kes mänguajal toimetavad koos, riietumisel ja magamisel aga eraldi:

* kuni 2-aastaste rühm - 7 kohta

* 3-7 aastaste rühm - 7 kohta

Tagasiside lasteaedadest, kuhu on lapsed Kukeräädsikust läinud, on olnud positiivne:

* kohanemine suures lasteaias ei valmista enam raskusi, kuna päevakava on sarnane lasteaia omaga
* kiidetakse meie laste viisakust, kõne ja sotsiaalset arengut
* märkimisväärne on ka laste enesekindlus ning oskus reeglitest kinni pidada

Kõike seda saavutatakse tänu tublile koostööle lapsevanemate ja lapsehoidjate vahel.

Hoius saab käia lühikese või pika päeva kaupa, millest lähtuvalt on hinnakiri mitmeastmeline. Lae alla avaldusevorm!OÜ Lapsehoiuteenused * Reg. nr 11318389 | Tel: 524 2998 (juhataja) | E-mail: info@kukeraadsik.ee