Laura

 

Laura asus Kukeräädsikus tööle praktikandina aastal 2016. Lapsehoidja kutsetunnistuse saanuna hakkas ta pakkuma kodust lapsehoidu meie kolmele lepinguperele ning seejärel asus tööle rühmaga. Talle meeldib teha käsitööd: heegeldada ning meisterdada albumeid ja karpe. Käsitööoskus tuleb talle kasuks loovtegevustes lastega, näiteks iseheegeldatud näpunukkudega võidab ta iga lapse südame kiirelt. Lastega saab ta hästi läbi. Oodatava lapse käitumise saavutamisel kasutab ta palju kavalust. Teda motiveerib töös kõige rohkem töötulemus. Talle meeldib osaleda lapse arengus. Eriti toredaks peab ta seda, kui kodudes hoitud alla 1-aastased lapsed lõpuks rühma jõuavad, sest nii saab nende arendamises veelgi kauem kaasa lüüa.OÜ Lapsehoiuteenused * Reg. nr 11318389 Valuoja pst 7 Viljandi | Tel: 524 2998 (juhataja) | E-mail: info@kukeraadsik.ee