Põhiväärtused

kvaliteet – OÜ Lapsehoiuteenused hindab kõrgelt järjepideva tõenduspõhise individuaalse arendamise ning väärtuspõhise kasvatuse rakendamist varajases eas

professionaalsus ja innovaatilisus – OÜ Lapsehoiuteenused väärtustab elukestvat õpet ja töötajate kõrget kvalifikatsiooni, selleks kaasaegsete ja innovaatiliste koolituste läbimist igal aastal vähemalt 24 h ulatuses ning õpitu rakendamist ja reflekteerimist. OÜ Lapsehoiu-teenused väärtustab aktiivset osalemist lapse arengu igal etapil ja arengukriisides. Saadud kogemuste ja tulemuslike tegevuste vastastikkust jagamist perekondadega peab ettevõte igapäevatöö meeldivaks lisaväärtuseks.     

koostöövalmidus – OÜ Lapsehoiuteenused peab tähtsaks koostöösuhteid igal tasandil. Olles  Eesti Lapsehoidjate Kutseliidu liige teeb koostööd vastava seadusandluse loomisel ministeeriumis. Olles arvamusliider ja lapsehoiuteenuse teerajaja oma linnas hoiab sõbralikke koostöösuhteid nooremate teenusepakkujatega. Olles loodud väikelaste jaoks, väärtustab lapse perekonna ootusi teenusele ja selleks sõlmitud kokkuleppeid, tehes selleks koostööd kohalike omavalitsuste ja ettevõtetega.

kliendikesksus – OÜ Lapsehoiuteenused toetab lapse individuaalset arengut ja aitab seeläbi suurendada tema toimetulekut koolis. Selleks pakub ettevõte vastavalt lapse ja pere vajadustele nii kodu- kui rühmateenust. Toidumenüü koostamisel rühmas arvestab ettevõte lapse allergiatega.

ausus ja hoolivus – OÜ Lapsehoiuteenused peab lugu inimlikest väärtustest: austab perede ja  töötajate väärikust, tagab konfidentsiaalsuse ja privaatsuse; Tegutseb lapsele vajaduspõhise arengu- ja kasvukeskkonna tagamise nimel; Lahendab problemsituatsioone juhtumipõhiselt ja personaalselt, kahjustamata sellega kellegi mainet; Jagab teavet ettevõtte igapäevategevuse kohta ning abistab pere päevarutiini tagamises abivajajaid; Perekonda nõustades valdkondades, kus teadmistest jääb väheks, konsulteerib vastava ala spetsialistidega.OÜ Lapsehoiuteenused * Reg. nr 11318389 Valuoja pst 7 Viljandi | Tel: 524 2998 (juhataja) | E-mail: info@kukeraadsik.ee