OÜ Lapsehoiuteenused * Reg. nr 11318389

Uudised » Lapsehoiutoetusest

Viljandi linnavalitsus esitas järelpärimise lapsehoiutoetuste rakendamise kohta Kukeräädsikus.
Selgitasime, kuidas lapsehoiutoetust meil rakendatakse. Loe edasi.

Rakendame linna eelarvest tulevat toetust lapsevanemale teenuse osutamise esimesest päevast alates.
See tähendab, et meie edastame lapsevanemale toetuse kohe pärast seda, kui see linnavalitsuselt laekub tagantjärele ehk teenuse kasutamise järgneval kuul. Lepingu lõppedes saab lapsevanem viimase kuu toetuse samuti tagantjärele.
Samamoodi nagu linna lasteaedades tavaks, maksavad ka meie lapsevanemad teenuse eest jooksval kuul, aga toidu eest sellele järgneval kuul.


Tagasi

OÜ Lapsehoiuteenused * Reg. nr 11318389 Valuoja pst 7 Viljandi | Tel: 524 2998 (juhataja) | E-mail: info@kukeraadsik.ee