RÜTM JA PILL

Meie tegevustunni „Rütm ja pill“ eesmärgiks on arendada laste muusikalist kuulmist erinevate rütmimängude abil. Usume, et muusikaga kasvav laps on õnnelik ja tajub paremini ka loodusrütme. Tegevustunnid toimuvad oktoobrist juunini (kaasa arvatud)  kaks korda nädalas (E, K) kell 16.15. Osaleda saavad nii lepingu alusel rühmas viibivad kui ka kodused lapsed vanuses 1,5 - 4 aastat.
Ühe kuu hinnaks on 10 eurot.

Info hooaja tunniteemade, toimumise aegade ja juhendajate kohta avaneb peatselt lehekülje paremal serval olevalt alammenüült "Rütmipilli tegevuste teemad kuupäevade kaupa"

Päevateenusel viibivad lapsed võtavad sellest osa ilma vanemateta. Eesmärgiks on saavutada laste aktiivne osavõtt juhendatud tegevusest. Lastesõime teenuselepingu sõlminud pered ei pea registreeruma juhul, kui laps viibib samal päeval terve päeva teenusel. Ainult rütmitunnis käijad peavad end eelnevalt registreerima.

Registreeru rütmimänge mängima!
 

  OÜ Lapsehoiuteenused * Reg. nr 11318389 Valuoja pst 7 Viljandi | Tel: 524 2998 (juhataja) | E-mail: info@kukeraadsik.ee