Ettevõttest

Osaühing Lapsehoiuteenused on loodud aastal 2006 esimese ettevõttena Viljandis, kes pakub põhitegevusalana lapsehoiuteenust. Alates 2014. aastast kuulub Lapsehoidjate Kutseliitu.
Teenust pakutakse lapse kodus või kliendi pinnal ja seda toetab perele kohalik omavalitsus.
Meie visiooniks on kvaliteetse lapsehoiuteenuse arendamine, pakkudes lastele riiklike lasteaedadega võrdset kasvatust ja õpet.

Ettevõtte eesmärgiks on toetada lapse individuaalset arengut ja seeläbi tagada tema parem valmisolek suuremasse lastegruppi (nt kooli) minekuks.

  • Koduteenusel viibiv laps harjub võõra hoidjaga ning suureneb tema valmisolek rühma minekuks

Lapsehoiuteenused OÜ dokumendid:

Kvaliteedipoliitika lae alla dokument
Lapsehoiuteenuse kord lae alla dokument
Õiguste harta lae alla dokument
Personalipoliitika lae alla dokument

 

Tagasiside ankeedid:

Ettevõttele täida elektroonselt 
Linnavalitsusele täida elektroonselt
Lapsevanemale täida elektroonselt

Tulemused:

2019.a. lapsehoiuteenuse osutamise tulemusi loe siitOÜ Lapsehoiuteenused * Reg. nr 11318389 | Tel: 524 2998 (juhataja) | E-mail: info@kukeraadsik.ee