Ettevõttest

Osaühing Lapsehoiuteenused on loodud aastal 2006 esimese ettevõttena Viljandis, kes pakub põhitegevusalana lapsehoiuteenust. Alates 2014. aastast kuulub Lapsehoidjate Kutseliitu.
Teenust pakutakse peamiselt kahel viisil: lapsehoid väljaspool (näiteks lapse kodus) ja lapsehoid alternatiivses lasteaias. Mõlemat toetab kohalik omavalitsus.
Meie visiooniks on kvaliteetse lapsehoiuteenuse arendamine, pakkudes lastele riiklike lasteaedadega võrdset kasvatust ja õpet.

Ettevõtte eesmärgiks on toetada lapse individuaalset arengut ja seeläbi tagada tema parem valmisolek suuremasse lastegruppi (nt kooli) minekuks. See toimub lapsest lähtuvalt sageli omakorda kahes etapis:

  • Koduteenusel viibiv laps harjub esmalt võõra hoidjaga ning suureneb tema valmisolek rühma minekuks;
  • Päevatoateenusel viibiv laps harjub võõra hoidja, teiste laste ja päevakavaga ning läbi lapse igakülgse arendamise ja kogemusõppe suureneb tema valmisolek kooliminekuks.

Meie eeliseks on väike rühm ja paindlikkus. Pakume vajadusel kombineeritud teenust, milles sisaldub nii kodu- kui rühmateenus. Meie hoius käimine on nauditav kogu perele.

 

Lapsehoiuteenused OÜ dokumendid:

Kvaliteedipoliitika lae alla dokument
Lapsehoiuteenuse kord lae alla dokument
Õiguste harta lae alla dokument
Personalipoliitika lae alla dokument

 

Tagasiside ankeedid:

Ettevõttele täida elektroonselt 
Linnavalitsusele täida elektroonselt
Vallavalitsusele täida elektroonselt
L
apsevanemale lae alla Windows Wordi dokument või täida elektroonselt


Tulemused:

2019.a. lapsehoiuteenuse osutamise tulemusi loe siitOÜ Lapsehoiuteenused * Reg. nr 11318389 Kooli 2A Viljandi | Tel: 524 2998 (juhataja) | E-mail: info@kukeraadsik.ee