Lapsehoiutoetuse maksmise kord

Viljandi linna lapsehoiutoetuse suuruseks alates 01.01.2022. a on 240.- eurot kuus. Toetusesumma on sõltuvalt teenusmahust erinev. Toetuse suurus ei sõltu lapse vanusest. Vastavat korraldust saad lugeda siit.

Pered peavad teenusele tulles täitma järgmisi tingimusi:

1. vanemapalk on lõppenud. Vanemapalga lõppkuupäeva tõendab sotsiaalministeeriumi otsus, mis saadetakse vanemale kohe pärast lapse sündi. Tõendi saab küsida ka Viljandi linna sotsiaalspetsialistidelt;
2. lapse sissekirjutus on Viljandi linnas;
3. laps ei ole ühegi munitsipaallasteaia nimekirjas. Lasteaia järjekorras olemine on lubatud.

Kui need tingimused on täidetud, siis meie ise esitame linnavalitsusele lapsehoiuteenuse toetuse taotluse. Linnavalitsus teeb ettevõttele toetuseülekande kuu lõppedes ning meie lahutame toetusesumma lapsevanema arvel alates teisest teenuskuust.

 

Väljastpoolt Viljandit teenusele saabuvad pered peavad enne teenusele tulekut esitama taotluse elukohajärgsesse omavalitsusse, kes väljastab otsuse toetuse suuruse kohta. See otsus tuleb teenusele tulles kaasa võtta.

 OÜ Lapsehoiuteenused * Reg. nr 11318389 | Tel: 524 2998 (juhataja) | E-mail: info@kukeraadsik.ee