Irina

Irina on Kukeräädsiku looja ja eestvedaja, erialalt koolieelse lasteasutuse õpetaja. Kukeräädsikus täidab ta lisaks töökeskkonnaspetsialisti kohuseid ning järgib kvaliteedijuhtimise nõuete täitmist. Planeerides asju põhjalikult ja pikalt hindab ta koostööd ja kogemuste vahetamist kõrgelt. Lapsehoidjana köidab ta laste tähelepanu oma madala muinasjutuvestjahäälega, vajaliku temaatikaga jutukesed loob ta sageli ise. Talle meeldib luua lastele uusi elamusi, milles teda tunnustati ka linnalasteaias. Ta on suur säästva eluviisi pooldaja, kellele meeldivad jalutuskäigud looduses.OÜ Lapsehoiuteenused * Reg. nr 11318389 | Tel: 524 2998 (juhataja) | E-mail: info@kukeraadsik.ee