Kodukord

 Oleme avatud.
Teeme tihedat koostööd.

Jagame infot lapse arengu kohta iga päev.
 
Meie traditsioonid:
Jõulupidu nukuteatris – iga aasta detsembris toob jõuluvana meie laste kingitused nukuteatrisse. Me pole aga sellepärast üldse mitte kurvad, sest enne jõuluvana tulekut on meil võimalus vaadata seal vahvat jõuluetendust.
Majapidu – iga aasta augustis saadame oma väikseid sõpru Kukeräädsikust suurtesse lasteaedadesse. Sellel peol lustivad lapsed koos vanematega ning üllatusi jagub kõigile.
                       
Lapsevanem:
Paneb igaks päevaks lapsele kaasa:

  1. ilmale vastavad õueriided ja –jalatsid,
  2. üks vahetuskomplekt toariideid, 
  3. pidłaama,
  4. vajalik päevane mähkmevaru, kui laps kasutab mähkmeid,
  5. niisutatud salvrätikud, kui laps kasutab mähkmeid või esineb veel püksikakamist
  6. üks puuvili
  7. vahetusjalanõud (soovitavalt heleda tallaga)

Varustab kõik lapse riided ja jalanõud lapse nimega;
Võtab iga nädala esimesel teenusele tuleku päeval kaasa puuviljad. Koguseks piisab oma lapse nädalakogusest (näiteks viis õuna viieks päevaks). Annab puuviljad hommikul lapsehoidja kätte;
Muretseb ise lapse voodisse madratsikaitse;
Ei tule teenusele haige lapsega (ka nohu ja köha on haigused);
Lõikab sõime tuleku päevaks lapse küüned lühikeseks;
Tuleb lapsele kohe järele, kui hoidja teatab talle lapse haigussümptomitest;
Teatab lapse puuduma jäämisest lapsehoidjale hiljemalt kell 9.00 puudumise päeval;

Peseb ja triigib oma lapse pid¸aamat iga nädala lõpus. Võtab selle ise lapse voodist reedel ja asetab tagasi esmaspäeval;
Peseb ja triigib lapse voodipesu juhul, kui laps selle märgab. Toob kohe ka uue madratsikaitse;

Üldinfo saamiseks kasutab juhataja numbrit 524 2998 või e-maili aadressi. Oma lapse rühma numbrit kasutab ainult siis, kui laps viibib parasjagu rühmas;
Tutvub rühma päevakavaga.

Keelatud on pehmed kaisuloomad, lapse kohanemisperioodil võib turvaesemena kasutada pehmet lappi vms, mida saab iga nädal pesta ja triikida.
 
Päevatuba:
Ei vastuta hoovialale jäetud kärude jm. asjade eest;
Pakub teenust tunni-, lühikese päeva ja pika päeva kaupa;
Sõlmib lapse perega lepingu;
Tagab lapsele turvalise keskkonna, tugevdab tema tervist ja viib läbi arendavaid tegevusi kindla päevakava alusel nii, nagu seda tehakse lasteaedades;
Pakub süüa kaks korda päevas: lõunasöök ja õhtuoode. Toitu valmistatakse kohapeal. Pakutakse eakohast ja tasakaalustatud toitu;
Jagab kodulehe kaudu ja päevatoa infotahvlil lapsevanematele infot jooksva nädala toidumenüü kohta;
Tagab iga lapse jaoks voodi koos voodipesudega, käterätiku ning sööginõud;
Tagab voodipesude pesemise ja triikimise üks kord iga kahe nädala tagant;
Pakub süüa kõikidele lastele, kes viibivad söögiajal Kukeräädsikus;
Ei paku tunnihoidu kl. 12.00-st 15.00-ni laste lõunauinaku tõttu;
Annab vajadusel lapsele esmaabi, hoidjate pädevused selleks olemas;
Ei anna lapsele ühtegi ravimit. Kui lapse erivajaduse tõttu on see hädavajalik, siis tuleb lapsevanem ravimi manustamiseks ise päevatuppa kohale;

Teenuse eest tasumise kord:
Tunnihoiu eest tasutakse lapsehoidjale alati sularahas. Ilma lepinguta lapsehoiu eest arveldatakse arve alusel ülekandega vaid juhul, kui tegu on ettemaksuga. Sularaha-arve väljastab lapsehoidja;
Lepingulise teenuse korral arveldatakse ainult arve alusel;
Lepingulise teenuse korral tehakse puudutud päevade kohta tasaarveldus järgneva kuu arvel;
Lapse puudumisel säilib kohamaks, mille suurus on fikseeritud lepingus.OÜ Lapsehoiuteenused * Reg. nr 11318389 Kooli 2A Viljandi | Tel: 524 2998 (juhataja) | E-mail: info@kukeraadsik.ee