Põhiväärtused

kvaliteet – OÜ Lapsehoiuteenused hindab kõrgelt järjepideva tõenduspõhise individuaalse arendamise ning väärtuspõhise kasvatuse rakendamist varajases eas

professionaalsus ja innovaatilisus – OÜ Lapsehoiuteenused väärtustab elukestvat õpet ja töötajate kõrget kvalifikatsiooni, selleks kaasaegsete ja innovaatiliste koolituste läbimist igal aastal vähemalt 24 h ulatuses ning õpitu rakendamist ja reflekteerimist. OÜ Lapsehoiu-teenused väärtustab aktiivset osalemist lapse arengu igal etapil ja arengukriisides. Saadud kogemuste ja tulemuslike tegevuste vastastikkust jagamist perekondadega peab ettevõte igapäevatöö meeldivaks lisaväärtuseks.     

koostöövalmidus – OÜ Lapsehoiuteenused peab tähtsaks koostöösuhteid igal tasandil. Olles  Eesti Lapsehoidjate Kutseliidu liige teeb koostööd vastava seadusandluse loomisel ministeeriumis. Olles arvamusliider ja lapsehoiuteenuse teerajaja oma linnas hoiab sõbralikke koostöösuhteid nooremate teenusepakkujatega. Olles loodud väikelaste jaoks, väärtustab lapse perekonna ootusi teenusele ja selleks sõlmitud kokkuleppeid, tehes selleks koostööd kohalike omavalitsuste ja ettevõtetega.

kliendikesksus – OÜ Lapsehoiuteenused toetab pere kasvatuspõhimõtteid ja väärtusi ning lapse individuaalset arengut, aitab seeläbi suurendada lapse toimetulekut koolis. 

ausus ja hoolivus – OÜ Lapsehoiuteenused peab lugu inimlikest väärtustest: austab perede ja  töötajate väärikust, tagab konfidentsiaalsuse ja privaatsuse; Tegutseb lapsele vajaduspõhise arengu- ja kasvukeskkonna tagamise nimel; Lahendab probleemsituatsioone juhtumipõhiselt ja personaalselt, kahjustamata sellega kellegi mainet; Jagab teavet ettevõtte igapäevategevuse kohta ning abistab pere päevarutiini tagamises abivajajaid; Perekonda nõustades valdkondades, kus teadmistest jääb väheks, konsulteerib vastava ala spetsialistidega.OÜ Lapsehoiuteenused * Reg. nr 11318389 | Tel: 524 2998 (juhataja) | E-mail: info@kukeraadsik.ee