OÜ Lapsehoiuteenused * Reg. nr 11318389

Uudised » Pühendunud kvaliteedile

Kukeräädsik on Eestis üks väheseid lapsehoiuteenuse osutajaid, kes on pühendunud EQUASS kvaliteedisüsteemi rakendamisele, et tagada parim teenus oma klientidele ja head töötingimused töötajatele.

Väljavõte audiitori kokkuvõttest:

EQUASS kvaliteedisüsteemiga hakkas ettevõte tutvuma mitu aastat tagasi. Viimase aasta jooksul on tehtud palju ettevalmistusi EQUASS sertifikaadi taotlemiseks, viidi läbi ka enesehindamine. Mitmed audiitorile esitatud dokumendid olid uued või hiljuti uuendatud. Audit oli kohapeal hästi ettevalmistatud, dokumendid esitati peamiselt paberil, vähesel määral juhataja arvutist ja osad dokumendid olid ka kodulehel kättesaadavad. Enne asutuse külastust saadetud dokumendid lähenemiste ja tulemuste kohta olid osaliselt sisu osas mittevastavad, samas oli võimalik külastuse ajal leida mitmetele küsimustele vastuseid.

Ettevõtte tugevamad valdkonnad olid kliendikeskne lähenemine ja osalemine. Rohkem tegelemist nõuab planeeri-teosta-kontrolli-korrigeeri põhimõtte rakendamine. Samuti isikuandmete kaitse, kaebuste lahendamise süsteem, eetikapõhimõtete rakendamine ning teiste teenusepakkujatega võrdlemisest õppimine.


Tagasi

OÜ Lapsehoiuteenused * Reg. nr 11318389 | Tel: 524 2998 (juhataja) | E-mail: info@kukeraadsik.ee