OÜ Lapsehoiuteenused * Reg. nr 11318389

Uudised » Veebruar on sünnipäevakuu

Kukeräädsik saab sel aastal 9-aastaseks ja me täname kõiki peresid usalduse eest!

01.02.2007 avasime oma 5-kohalise sõime lossimägede jalamil.
2011. aastal olime juba 10-kohaline sõim. Samal ajal alustasime rütmipilli huvitegevusega.
Nüüdseks on meist saanud 2 x 7-kohaline lapsehoid eelkooliealistele lastele.
Oleme kasvanud kohtade arvu, laste vanuse ja olulisel määral ka kogemuste poolest. Selle aja jooksul oleme tegelenud ligi saja viiekümne lapsega, valmistades neid ette eakohaseks iseseisvuseks arendavate mängude ja individuaalse tähelepanu abil. Väikesed rühmad on seda suurepäraselt võimaldanud.


Me ei korralda sünnipäeva puhul uhket kutsetega pidu, aga meeleolu on meil siiski ülev. Nagu näiteks vabariigi aastapäevagi puhul, mis leiab aset iga aasta samal kuul. Peokulutuste tegemise asemel säästame hoopis raha, sest unistame mängumajakesest ja kiikedest meie aias.


Tagasi

OÜ Lapsehoiuteenused * Reg. nr 11318389 | Tel: 524 2998 (juhataja) | E-mail: info@kukeraadsik.ee