Kukeräädsik ehk alternatiivne lasteaed

Kukeräädsik on pikaajalise lapsehoiuteenuse osutamise kogemusega ettevõte, kes on pühendunud kvaliteetse alushariduse pakkumisele ning tagab sellega parima teenuse oma klientidele ja head töötingimused töötajatele.

Tagasiside lasteaedadest, kuhu meie teenuselt edasi on mindud, on positiivne. Kiidetakse meie laste enesekohaseid oskusi ning tänu muusikalisele huvitegevusele ka musikaalsust.

2018/2019 hooaja lõppedes on teenust pakutud 210 perele nii rühma- kui koduse teenusena.

25. veebruaril 2020. aastal avasime Viljandi kesklinnas uue 12-kohalise rühma. Avalduse vormi saad alla laadida siit.

See on rühm, kus saavad kokku lapsed vanuses 1,5 – 4, aga meil on oskused ja pädevus ka kooliküpsuse tagamiseks, seega, ootame ka 5-6aastaseid lapsi. Maja võimaldab suurepäraselt tegevusi eri vanuses lastele. Ühine hommikuring jagab lapsed tegevustesse vastavalt nende eale ja arengutasemele. Magamistubade paiknemine õppe- ja mängu- ning söögitoast eraldi annab võimaluse uinakule teistest erineval ajal, kui seda peaks vaja minema.

Me järgime oskuste õppe metoodikat, mis põhineb laste tunnustamisel ning premeerimisel oskuse edukal omandamisel. Tunnustamiseks on loodud lastele lihtsalt mõistetav märgisüsteem. Näiteks kogub laps märke mänguasjade riiulisse asetamise eest terve päeva jooksul ning nädala lõpul võib teda selle eest oodata preemia – uus mäng, raamat või muu meelehea.

Meil on kasutusel laste tegevuste pildirida ehk piktogramm, mis aitab luua päevarutiini ja suurendada seeläbi lapse turvatunnet.OÜ Lapsehoiuteenused * Reg. nr 11318389 Kooli 2A Viljandi | Tel: 524 2998 (juhataja) | E-mail: info@kukeraadsik.ee